Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εμπειρία μας σε HR τμήματα ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα σύνολο υπηρεσιών, που μπορούν να συνοδεύουν τις δραστηριότητες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Ενδεικτικά, μερικές από τις υπηρεσίες στις οποίες εξειδικευόμαστε:

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Δημιουργία και επικοινωνία οράματος – αξιών.
 • Αποτύπωση υφιστάμενης δομής και οργάνωση τμημάτων.
 • Βέλτιστη κατανομή ανθρώπινου δυναμικού.
 • Περιγραφές θέσεων εργασίας.
 • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών ανθρωπίνου δυναμικού.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικής αποτίμησης και διαχείρισης της απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Σύνδεση συστημάτων εκπαίδευσης, αποτίμησης της απόδοσης και ανταμοιβών.

Προσέλκυση και Στελέχωση

 • Εντοπισμός & επιλογή ανθρώπινου δυναμικού με συνεντεύξεις και διαγνωστικά εργαλεία Αξιολόγηση υποψηφίων.

Παροχές

 • Δημιουργία πολιτικής και διαχείριση παροχών προς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Σχέσεις εργαζομένων και σύνδεση με το κοινωνικό σύνολο

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη των σχέσεων εντός της εταιρείας και με το κοινωνικό σύνολο.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών που διαμορφώνουν κλίμα εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και συνεργασίας στην εταιρεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους της.

Υγεία και Ασφάλεια

 • Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων που φροντίζουν την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας (διαδικασίες ασφάλειας, κανόνες υγιεινής, εργονομία κ.α.).

Διοργάνωση meetings και εταιρικών εκδηλώσεων

Η διοργάνωση ενός meeting ή μιας εταιρικής εκδήλωσης δεν είναι μόνο οργάνωση! Κάθε φορά που φέρνουμε σε επαφή ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων η αλληλεπίδραση και η σχέση μπορεί να παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι, μέσα από τις κατάλληλες διεργασίες, να αναδείξουμε την αλληλεπίδραση και να αξιοποιήσουμε το αποτέλεσμα προς όφελος του οργανισμού.

Αν η εκδήλωση που θέλετε να οργανώσετε σας ενδιαφέρει να περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα προσφέρουν δημιουργικότητα, ικανοποίηση, χαρά και ανάπτυξη είναι ευκαιρία να προσφέρετε στην ομάδα ή την εταιρεία σας κάτι διαφορετικό. Κάτι που θα ξεπεράσει τις προσδοκίες τους!

Αν θέλετε να οργανώσετε μια εκδρομή για την ομάδα σας, το μηνιαίο meeting του Τμήματος ή της Διεύθυνσης, μια εκδήλωση που θα φέρει όλη την εταιρεία σε επαφή, επικοινωνείστε μαζί μας για να σας προτείνουμε ιδέες και δράσεις που θα ξεπεράσουν τα συνηθισμένα.